Mehmet Karakteri

Mehmet

Mehmet ile tanışın!

Hikayemizin ana kahramanı olan Mehmet; sekiz yaşında, yüzünde her zaman insanın içini ısıtan kocaman bir gülümsemeye sahip sevimli bir çocuktur. Zayıf ve çelimsiz gözükmesine rağmen insanı şaşırtacak derecede atletik ve girişken bir yapıdadır.

Arkadaşlarına nispeten daha hayalperest olan Mehmet, çevresine karşı oldukça duyarlıdır. Etrafta gördüğü en ufak problemi, çözülmesi gerekn bir sorun olarak ele alır ve bu uğurda birbirinden ilginç çözüm yolları üretir. El becerileri yüksek olan Mehmet'in herhangi bir makineyi beş dakikada söküp toplayabildiği nadir bir kabiliyeti vardır.

Gürgen ve Azmi'nin neden olduğu problemleri çözerken arkadaşlarını, özellikle Ali'yi teşvik ve motive etmesi onu grubun doğal lideri konumuna yükseltmektedir.

Fakat bu statü, onun problem çözerken oldukça dağınık çalışması yüzünden grup içinde çok hissedilmez. Fakat o bunu hiç dert etmez. Zira o, lider olmaktan çok grubun bir parçası olmaktan mutludur.

En büyük hayali astronot olmaktır. Bu sebepten ötürü Gürgen ile arasındaki rekabet çok çetindir. Gürgen, Mehmet'i kendisine rakip olarak görmektedir.